Skanzen Strážnice

V pondělí dne 26. března 2018 se žáci 1. - 4. ročníku MZŠ zúčastnili netradiční výuky. Paní učitelky si pro nás připravily projekt k nadcházejícím velikonočním svátkům pod názvem: Fašanky, fašanky a Velká noc ide...Netradiční "výuka" probíhala formou zážitkové návštěvy Skanzenu ve Strážnici.

Procházkou jsme v tradičních domech s doškovou střechou byli provedeni od období masopustu čtyřiceti dny do svátků Velikonoc. Zhlédli jsme ruční výrobu vrbových píšťalek,  zatancovali jsme si s maskami jako o fašanku, ochutnali jsme tradiční pokrmy např. jidáše, boží milosti, tvarohové koblížky, pečené mazance a další. Vynášeli jsme Morenu, s řechtačkou jsme obcházeli za doprovodu chasy vesnici. Navštívili jsme i tehdejší školu, kde jsme si s rázným panem učitelem zazpívali koledy k Velikonocům.  Zkusili jsme si také pletení pomlázek, zdobení velikonočních vajíček jako symbolů jara pod vedením zručných krasličářek.  Cílem tohoto zážitkového projektu bylo děti seznámit s tradičními lidovými obyčeji, tradicemi a zvyky. Dětem se návštěva Skanzenu ve Strážnici velmi líbila, o čem svědčí nejen spousta  zakoupených suvenýrů, ale hlavně zážitků, které jsme si ten den všichni s úsměvem odváželi domů.

Mgr. Vítězslava Dlouhá

Nejnovější aktuality