Sběr starého papíru

V prvním říjnovém týdnu zorganizoval školní parlament Masarykovy základní školy opět po roce sběr starého papíru.

Po tři dny mohli žáci, jejich rodiče a prarodiče, ale i ostatní občané Ždánic přinést nashromážděný starý papír a podpořit tak činnost naší žákovské samosprávy. Peníze získané ze sběru totiž spravují zástupci žáků ve školním parlamentu.

V letošním roce se rozhodli, že polovinu vydělaných peněz dostanou jednotlivé třídy do svých fondů a druhá polovina bude určena na akce organizované školním parlamentem např. příspěvek na charitu, odměny pro žáky při akcích školního parlamentu apod.).

A kolik jsme letos utržili? Za 8420 kg to bylo 10 946,- Kč. Nejpilnějšími sběrači byli žáci 2. třídy (2 283 kg), 3. třídy (1 989 kg) a 6. B (930 kg).

Děkujeme všem, kteří se do sběru zapojili. Udělali tak něco nejen pro školu, ale i pro naši přírodu, protože tento tříděný papír bude recyklován a znovu využit.

Mgr. Bohumila Halačková

Nejnovější aktuality