SBĚR STARÉHO PAPÍRU

Na škole proběhla soutěž ve sběru starého papíru.

Naše třída se umístila na krásném 1. místě.
Velký dík patří všem žákům i rodičům, kteří se do soutěže zapojili.
Nejvíce kilogramů odevzdala Davídkova rodina. Neuvěřitelných 2 000kg.
Gratulujeme a děkujeme.

Nejnovější aktuality