PROJEKTOVÝ DEN

Jak se říká: „Kdo je připraven, není překvapen.“ A právě v duchu těchto slov se neslo i středeční dopoledne, které jsme u nás ve škole věnovali projektové výuce na téma ochrana člověka za mimořádných situací.

Poskytnout první pomoc, zabalit evakuační zavazadlo nebo i smotat hasičskou hadici, si mohli žáci druhého stupně vyzkoušet a osvojit na celkem devíti stanovištích pod vedením členů integrovaného
záchranného systému a dobrovolníků z praxe.
Zástupci z řad hasičů pánové Škrhák st., Škrhák ml., Blažek a Košulič žákům představili jedno ze svých zásahových vozidel, navlékli žáky do zásahového obleku a propůjčili část svého vybavení.

Na stanovišti zdravotních sester si žáci pod vedením Lucie Snášelové a Patricie Lungové ověřili svoji zdatnost při resuscitaci na modelu člověka, dozvěděli se základy při poskytování první pomoci u různorodých poranění a vzájemně si ošetřili, naštěstí jen smyšlená, poranění.

V poslední době na nás číhá i virtuální nebezpečí v kyberprostoru, tomuto tématu se s žáky věnovali zástupci kriminální police Brno. Troufám si tvrdit, že tento typ ohrožení je ze všech nejfrekventovanější a za svůj život se s ním setká téměř každý.

Nejen znalosti a dovednosti, ale i fyzická zdatnost pomáhá zachraňovat životy, proto si žáci vyzkoušeli i základní techniky cvičení a posilování těla s panem Pavlem Konrádem a podstoupili i pestrou překážkovou dráhu připravenou paní učitelkou Kožuskou a panem učitelem Neužilem.

Jisté případy ohrožení si žádají evakuaci osob z budov i obydlí na určená místa. Cvičnou objektovou evakuaci mohli žáci sami zažít před zahájením celé akce, teoretickou plošnou evakuaci a zabalení evakuačního zavazadla si pak vyzkoušeli na jednom ze stanovišť.

Povinnost poskytnou raněným osobám první pomoc vyplývá z trestní odpovědnosti každého občana.
A že i mladiství (nejen dospělí) mají trestní odpovědnost v řadě situací, poučil žáky zástupce městské policie pan Dolínek.

Žáci prvního stupně nezůstali s tématy týkající se bezpečnosti pozadu. V úterý se věnovali ve svých třídách dopravní výchově, tedy základním pravidlům silničního provozu, a hlavně bezpečnosti pohybu po komunikacích v pozici cyklisty. Praktickou částí jejich výuky byla i jízda zručnosti na kole či koloběžce, ukázka bezpečnostních prvků a dopravních značek, kterou pro žáky připravil pan Dolínek.

Všem dobrovolníkům a učitelům, kteří se podíleli na této akci patří obrovské díky.
Zakončil bych snad jen slovy řeckého filosofa: „Statečnost každé duše lze zvětšit učením a cvičením.“

Mgr. Petr Markus

Nejnovější aktuality