PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ

U příležitosti 110. výročí naší školy jsme si ke zpracování zvolili téma významné osobnosti Ždánic.

Rozdělili jsme se do sedmi skupinek, kdy každá, po prodiskutování s třídní učitelkou a nad knihou bývalého starosty Josefa Medřického a pana Josefa Chvíly a mimořádnými čísly Ždánického zpravodaje, si vybrala jednu osobnost, o níž si předem zjistila základní informace, a ty během projektového dne přenesla do písemno-výtvarné podoby. Tak se nám podařilo se dovědět něco bližšího o Dr. Eduardu Seidlovi, nájemci zdejšího velkostatku a cukrovaru, o JUDr. Martinovi Křížovi, amatérském badateli a archeologovi, o funkcionalistickém architektovi Antonínu Mendlovi. Dále nás zaujal ministr národní obrany a československý politik, František Machník, který dožil ve Ždánicích, či keramik Ladislav Znoj, jehož rod odsud pocházel. Nemohli jsme opomenout obnovitele ždánických hodů, Františka Chalabalu, a zakladatele zdejšího muzea, Jakuba Vrbase.

Nejnovější aktuality