Projekt „Po stopách cestovatele“

Dne 26.11. proběhl ve 3. třídě projekt s názvem " Po stopách cestovatele".

Děti měly za úkol ve skupinkách zpracovat referát o jedné z šesti evropských zemích, kterou si daná skupinka vylosovala. V hodině českého jazyka jsme si přečetli úvodní článek o cestě našeho cestovatele. O tom, které země navštívil a co tam viděl, procvičili jsme si na textu probrané pravopisné jevy, počítali jsme, jak dlouho v každé zemi pobyl, jak je vysoká šikmá věž v Pise a tajenkou jsme přišli i na to, v které zemi tuto věž najdeme. V prvouce děti ve skupinkách předčítaly své referáty a ostatní děti si do připravených listů zapisovaly důležité údaje o dané zemi, lepily vlajky a obrázky těchto států. Listy jsme si svázali do kroužkové vazby jako knihu. V pracovních činnostech jsme si vyrobili šikmou věž v Pise a ve výtvarné výchově jsme se pokoušeli dokreslit obličej W. A. Mozartovi a Moně Lise. Tento den byl pro všechny velmi zajímavý a hlavně poučný.

Nejnovější aktuality