Projekt „Naše obec v malém“, beseda s panem starostou

V hodině prvouky jsme se učili o naší obci. V této souvislosti jsme se vydali na vycházku, abychom ji lépe poznali .

Při vycházce jsme si všímali důležitých budov v obci, dopravních značek, sledovali jsme provoz v obci, vyšli jsme na nejbližší kopec, odkud jsme pozorovali krajinu v okolí obce, orientovali mapy a určovali světové strany pomocí buzoly. Také jsme se učili určovat v přírodě světové strany podle lišejníků, letokruhů, vchodu do kostela, mraveniště. V hodině pracovních činností jsme ve skupinkách vytvořili model okolí školy a děti si za domácí úkol připravily referáty o historii Ždánic, důležitých  historických budovách, o firmách ve Ždánicích. Celé učivo bylo zakončeno pozváním pana starosty  Vladimíra Okáče do naší třídy, aby zodpověděl všetečné otázky dětí. Tímto mu za pěknou besedu o naší obci moc děkujeme.

Nejnovější aktuality