Projekt „DEN ZEMĚ“

21.4.2021 jsme mohli opět usednout na týden do lavic a kromě učení jsme si také užili projektové vyučování.

Při projektu „DEN ZEMĚ“ jsme si zopakovali vše, co už víme o třídění odpadu, jak je nutné starat se o ohrožené druhy rostlin a živočichů, vyzkoušeli jsme si pokus s potravinářskou barvou a zelným listem. Dokonce jsme si i vyrobili hudební nástroje z recyklovatelného materiálu.

Nejnovější aktuality