Projekt Barevný týden

V týdnu od 9.10. do 13.10. probíhal v 1. třídě v rámci dopravní výchovy projekt s názvem ,,Barevný týden“. V prvouce se děti seznamovaly s pravidly správného chování chodce v silničním provozu.

Učili jsme se poznávat dopravní značky a druhy dopravních prostředků. Vysvětlili jsme význam barev na semaforech a také význam pestrého oblečení v dopravě. Děti přišly každý  den oblečeny v jedné, dobře viditelné barvě. Ve výtvarné výchově děti malovaly ve skupinách nejpestřeji oblečeného školáka a dopravní prostředky .V tělesné výchově si zahrály hry s dopravní tématikou – např. Na autíčka, Autobus, Řidič a automobil, Červená, zelená a mnoho dalších. Také jsme si vyzkoušeli pomoc nevidovému a děti si ve dvojici vyzkoušely, jak se cítí nevidomý chodec v silničním provozu. V pracovních činnostech jsme vytvořili model okolí školy a v hudební výchově jsme si zazpívali píseň Křižovatka na náměstí. Závěrem bych chtěla poděkovat všem rodičům dětí z 1. třídy za výbornou spolupráci při projektu.

Tř. uč. Dana Horňáková

Nejnovější aktuality