Prohlídka naší školy

Ve čtvrtek dne 5. září 2019 jsme, my prvňáčci, v rámci učiva Prvouky (Orientace ve škole) navštívili všechny třídy naší budovy a byli jsme i na návštěvě u pana ředitele.

Seznámili jsme se tak se všemi prostory Národní školy a zavítali jsme na chvíli i na Měšťanku. Návštěvy v ostatních ročnících s námi absolvoval Zetík, který je náš kamarád, a tak jako my se učí poprvé a vše je pro něj nové.

Děti a třídní učitelka 1. ročníku

Nejnovější aktuality