Proběhl zápis do 1. třídy

Zápis dětí do první třídy je důležitým okamžikem, který předchází vstupu do školního prostředí.

Zápis probíhá v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, ve kterém má dítě zahájit povinnou školní docházku. Termín stanovuje ředitel školy.

13. dubna jsme v naší škole přivítali 39 předškoláků. Většina přicházela s úsměvem na tváři, zvědaví a natěšení, co je bude čekat. Při vstupu se dětí ujala děvčata z 2. stupně a byla jim po celou dobu nápomocna. Budoucí školáci během zápisu plnili jednoduché úkoly jako poznávání barev, doplňování pracovního listu, zjišťovala se také slovní zásoba, správná výslovnost, ale i sociální zralost. Odměnou jim byly sladkosti a drobné upomínkové předměty. Pedagogové, kteří se podíleli na zdárném průběhu zápisu, věří, že si rodiče významný okamžik se svým dítětem užili a že první setkání se školou bylo pro všechny zúčastněné příjemné. Na budoucí prvňáčky se těšíme 2. září.
L. Kopřivová

    Nejnovější aktuality