Přírodovědný klokan

Soutěž Přírodovědný klokan vznikla v roce 2006, jejím pořadatelem je Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.

Cílem soutěže je zpopularizovat málo oblíbené přírodovědné předměty a vyhledávat mladé talenty v této oblasti.
Ve středu 11. října se v naší škole zúčastnilo soutěže 20 vybraných žáků z osmého a devátého ročníku. V kategorii Kadet byl zadán soutěžícím jednorázový test, který obsahoval 24 úloh, přičemž se vybírala jedna správná odpověď z pěti nabízených možností. Nejlepším řešitelem se stal Jakub Všetička, kterému patří blahopřání k dosaženému výsledku. A jaké otázky řešili žáci? Zkuste si sami v přiloženém testu.

L. Kopřivová

Nejnovější aktuality