Přírodovědný klokan

Ve středu 11. října se 12 vybraných žáků z 8. a 9. ročníku zúčastnilo 12. ročníku soutěže Přírodovědný klokan. Tato soutěž je určena nejstarším žákům základních škol a studentům I. a II. ročníku středních škol. Řeší se otázky z oblasti fyziky, chemie, přírodopisu a zeměpisu.

Pořadatelem soutěže je Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci. Cílem soutěže je prezentovat zajímavost a užitečnost přírodovědných oborů mezi mládeží, vzbuzovat a podporovat zájem žáků o tyto obory. Žáci řešili jednorázový test s uzavřenými otázkami s jednou správnou odpovědí z pěti nabízených. Nejlepší výsledek dosáhl ve škole Matyáš Daněček z 8. A, který získal 62 bodů.  (V loňském roce bylo mezi žáky v České  republice dosaženo v průměru 44 bodů.) 

Lenka Kopřivová

Nejnovější aktuality