Přírodovědný klokan

15. říjen patřil na všech základních školách této zmíněné soutěži. Jejím cílem je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. Vybraní žáci z osmého a devátého ročníku řešili 24 úkolů z přírodopisu, fyziky, zeměpisu, chemie a matematiky. Testové otázky byly ohodnoceny 3, 4 nebo 5 body. Po sečtení přidělených a získaných bodů zvítězil na naší škole Filip Otřel z 9. třídy. A jaké otázky žáci zodpovídali?

15. říjen patřil na všech základních školách této zmíněné soutěži. Jejím cílem je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. Vybraní žáci z osmého a devátého ročníku řešili 24 úkolů z přírodopisu, fyziky, zeměpisu, chemie a matematiky. Testové otázky byly ohodnoceny 3, 4 nebo 5 body. Po sečtení přidělených a získaných bodů zvítězil na naší škole Filip Otřel z 9. třídy. A jaké otázky žáci zodpovídali?

Vyberte nesprávné tvrzení:
(A) V Lagosu můžeme vidět Slunce vrcholit na severu i na jihu.
(B) Země je nejdále od Slunce v lednu.
(C) Při překročení mezinárodní datové hranice ze západní na východní polokouli se mění datum.
(D) V době zimního slunovratu v Českých Budějovicích (48°58´s.š., 14°28´) je výška Slunce nad obzorem v pravé poledne přibližně 17,5 °.
(E) Stáčení pasátů je důsledkem zemské rotace.Dospělý slon má hmotnost přibližně 5 tun a plocha každé tlapy je asi 4 dm2. Jakým tlakem působí tlapa slona na zem?
(A) 12 kPa (B) 120 kPa (C) 3 kPa (D) 30 kPa (E) 310 kPa


Před 270 lety, 25. 4. 1744, zemřel astronom a fyzik působící ve švédské Uppsale, kde prosadil vybudování moderně vybavené hvězdárny. Byl také jedním ze zakládajících členů švédské Královské akademie věd v roce 1739. Veřejnosti je znám především tím, že roku 1742 doporučil k užívání svou teplotní stupnici, v níž vzal jako základ teploty tání a varu vody. Tímto slavným neznámým byl:
(A) Daniel Gabriel Fahrenheit
(B) Lord Kelvin
(C) Anders Celsius
(D) Ole Christensen Rømer
(E) René Antoine Ferchault de Réaumur

Nejnovější aktuality