Přírodovědný klokan

Ve středu 10. října se někteří žáci z osmého a devátého ročníku připojili k celorepublikové soutěži Přírodovědný klokan.

Řešili 24 otázek z biologie, fyziky, zeměpisu, chemie a matematiky. Soutěžící vybírali jednu správnou odpověď z pěti nabízených možností.  Výsledky našich žáků  porovná a zpracuje organizátor soutěže- přírodovědecká fakulta  Univerzity Palackého v Olomouci. Soutěže se každoročně účastní větší a větší počet řešitelů, jejím smyslem je zatraktivnit žákům nepříliš oblíbené přírodovědné předměty.  

Z našich žáků dosáhli nejlepšího výsledku Zuzana Poláčková a Mikuláš Prygl.

Lenka Kopřivová

Nejnovější aktuality