Přírodovědné bádání

V pátek 7. října 2022 jsme ve vyučování předmětu Člověk a jeho svět zkoumali mechy, které jsme nasbírali v okolích svých domovů.

Mechy přijímají vodu celým povrchem těla, pozorovali jsme je ve vodě, pod mikroskopem i lupou. Zkusili jsme zapsat vlastní myšlenky jako hypotézu, závěr i hodnocení práce do svých protokolů.

Nejnovější aktuality