Přírodovědná vycházka

Využili jsme krásného ještě letního odpoledne ve čtvrtek 12. září a společně téměř celá třída se vydali na procházku do okolí Ždánic.

Vzájemně jsme se trochu více poznali, zvládli jsme hrát různé hry a poznat i něco z přírody. Nasbírané přírodniny jsme využili ve výtvarné výchově následující den a vyrobili jsme fantazijní městečka pro všelijaké pohádkové bytosti.

Nejnovější aktuality