PŘÍRODOVĚDNÁ VYCHÁZKA

Tento školní rok se v přírodopise věnujeme botanice, vyšli jsme tedy do přírody s cílem naučit se poznávat právě kvetoucí jarní byliny a také si nasbírat rostliny do herbáře.

Nejnovější aktuality