Přírodopisný kroužek

Tento školní rok je pro žáky naší školy – pro 5. - 9. ročník - otevřen Přírodopisný kroužek, a to pod vedením paní učitelky Kožuské.

Probíhá v jazykové učebně vedle kabinetu přírodopisu v úterý 1x za 14 dní, vždy v době od 13:30 do 15:00.V kroužku nás čekají pokusy, mikroskopování, přírodopisné hry a soutěže, ale také praktické práce na školním pozemku, různé exkurze, výšlapy do přírody a mnoho dalšího. Činnosti se budou střídat, jednou budou na programu rostliny, jindy živočichové. Budeme si povídat také o nerostech a horninách. Zkrátka to bude zábava, při které se dozvíme a naučíme mnoho nových věcí. Pracovní náplň a fotografie z jednotlivých hodin viz níže.

11. prosince – Návštěva knihovny – beseda na téma Svět (des)informací
27. listopadu – Mikroskopické pozorování mechorostů, řas a lišejníků. Ptáci – poznávání druhů (práce na PC). Soutěž na téma pěvci ČR.
13. listopadu – Exkurze do Hipocentra v Koryčanech. Výukový program Koně – plemena, etologie, chody,..
30. října – podzimní prázdniny
16. října – Poznávání mechorostů. Tvorba mechária.
2. října – Rovnokřídlý hmyz. Vycházka do parku – poznávání dřevin a mechorostů.
18. září – Poučení o bezpečnosti. Mikroskopické pozorování vývojových stádií komára pisklavého. Poznávání hmyzu – soutěž. Práce na školní zahradě – jezírko.

Nejnovější aktuality