Přírodopisný kroužek

Náš kroužek již doběhl do cíle. Poslední setkání se uskutečnilo v úterý 28. května.

Pracovní náplň a fotografie z jednotlivých hodin viz níže.

28. května – Beseda v knihovně – 7 divů světa

14. května – Přírodovědné hry a pokusy – nehořlavý kapesník, nehořlavý cukr, výroba sopky, kolik smyslů má člověk?,..

30. dubna – Den Země – zpracování materiálů z terénního cvičení z hodin přírodopisu, tvorba herbáře, tvorba prezentace

2. dubna – Význam chovu ovcí v kulturní krajině Ždánic – exkurze u pana Valenty

Nejnovější aktuality