PŘIJÍMAČKY NA NEČISTO

Tradice pravidelných příprav zájemců o studium na středních školách s názvem Cvičení z českého jazyka a Cvičení z matematiky je na naší škole již dlouholetá.

Učitelé, vyučující aktuálně v 9. ročnících tyto hlavní předměty, nabízí žákům 1x týdně od září do dubna v odpoledních hodinách přípravu k přijímacím zkouškám. Většina žáků, budoucích studentů, vždy tuto nabídku ochotně přijala.
V letošním roce jsme pro ně na únor také nově připravili přijímačky nanečisto. Ty měly být věrnou simulací „ostrých“ přijímacích zkoušek na SŠ. Hlavní myšlenkou bylo, aby po této „zkoušce“ deváťáky pak již v reálné situaci téměř nic zásadního nezaskočilo.

Co bylo cílem přijímaček na nečisto?

  • Alespoň částečně odbourat stres vyvolaný takovou vypjatou situací.
  • Zafixovat si způsob vyplňování testových zadání.
  • Získat časovou orientaci při řešení úkolů.
  • Vyzkoušet si podobné typy úloh.
  • Seznámit se s povolenými pravidly chování a jednání během testování.
  • Ověřit si svoji aktuální vědomostní a dovednostní připravenost.

Toto testování je vstřícný krok naší školy pro budoucí studenty a jejich rodiče, kteří tak mohou zjistit, jak by jejich dítě obstálo v konkurenci ostatních.

Mgr. Lenka Procházková, učitelka MZŠ

Nejnovější aktuality