Přichází podzim

V měsíci říjnu jsme se v naší třídě zaměřili na téma les, lesní zvířátka a přírodniny.

Pracovali jsme s nejrůznějším přírodním materiálem. Například jsme si vyrobili šnečky ze šišek, muchomůrky z listí a hříbek s housenkou. Také jsme si zkusili vytvořit obrys postavy ze šišek a nasbírali jsme šípky na čaj. V neposlední řadě jsme se zúčastnili již tradičního vyřezávání dýní ve školní družině.

Nejnovější aktuality