Příběhy bezpráví

Tak jako každý rok i letos se naše škola zapojila do projektu Příběhy bezpráví.

O tématu besedy přitom nebylo pochyb, neboť právě v těchto dnech si připomínáme 30 let od sametové revoluce, která zásadně změnila naše životy.                                         
Nejdříve jsme zhlédli zajímavý autobiografický film Z dopisů psaných přes železnou oponu, jehož hlavním hrdinou byl pardubický student Petr Kořínek. Ten se v roce 1988 rozhodne emigrovat do vysněné Francie. V průběhu dokumentu se z autentických záběrů dozvídáme, co vede mladého nadaného chlapce z normální apolitické rodiny k opuštění vlasti. Petrovy začátky ve svobodném světě nejsou vůbec jednoduché, samota a neznalost jazyka ho velmi tíží.  Útěchu nachází v dopisech. Ty adresuje střídavě rodičům a nejlepšímu kamarádovi Martinovi, kteří na ně odpovídají. Na základě jejich korespondence se nám odkrývá příběh, který osloví i generaci, jež zmíněnou dobu nepamatuje. Prostřednictvím toho se dozvídáme o životě ve Francii, exilovém nakladatelství Svědectví, ale hlavně o politickém „tání“, změnách v našich okolních zemích – například pádu berlínské zdi, vzniku hnutí Solidarita v Polsku či demokratických přeměnách v Maďarsku. Sledujeme i chronologicky seřazené události roku 1989 v Československu, dobu přerodu totality v demokracii. Film končí šťastným setkáním hlavních aktérů v nové svobodné zemi a vírou v to, že podobná doba už nikdy nenastane.
Další částí projektu byla beseda s pamětníky daných událostí. Bývalý starosta, pan Josef Medřický, přítomným povyprávěl o svých zážitcích z listopadu 1989, kdy stál v čele zakladatelů místního Občanského fóra, připomněl generální stávku ve ždánických Šroubárnách i osobní setkání s pozdějším prezidentem Václavem Havlem. Na něj navázala paní učitelka Anastázie Poláčková. Ta hovořila o tehdejším nedostatku objektivních zpráv, cenzuře, ale i obavách, jež mezi lidmi panovaly. Na závěr hosté žákům odpověděli na jejich dotazy.  
Projekt příběhy bezpráví rozhodně splnil svůj účel. Dobu plnou útlaku a strachu je potřeba si pravidelně připomínat, stejně tak je nutné nezapomínat na to, co úsilí získání svobody stálo. I proto si važme toho, že žijeme v zemi, kde můžeme nahlas vyjádřit svůj vlastní názor.

Mgr. Pavel Fraj

Nejnovější aktuality