Příběhy bezpráví

Již po desáté jsme se v listopadu zapojili do vzdělávacího programu Jeden svět na školách, který pořádá společnost Člověk v tísni. V rámci projektu Příběhy bezpráví jsou školám nabízeny dokumentární nebo hrané filmy vhodné k doplnění výuky moderních dějin Československa. Letošní ročník byl věnován 25. výročí sametové revoluce.

Již po desáté jsme se v listopadu zapojili do vzdělávacího programu Jeden svět na školách, který pořádá společnost Člověk v tísni. V rámci projektu Příběhy bezpráví jsou školám nabízeny dokumentární nebo hrané filmy vhodné k doplnění výuky moderních dějin Československa. Letošní ročník byl věnován 25. výročí sametové revoluce.

Ve škole si děti mohly prohlédnout plakátovou výstavu Sliby versus realita. Na deseti obrazech se srovnávají dobové pestré plakáty s nadšenými hesly a černobílé fotografie zachycující šedivou realitu všedního života v socialismu.

14. listopadu žáci ze 7. – 9.  tříd zhlédli film režiséra Karla Strachoty s názvem 1989: Z deníku Ivany A. Předlohou filmu je skutečný deník Ivany Skalové, který si jako osmnáctiletá studentka psala.  Snímek  začíná nedělí 1. ledna 1989 a na životě Ivany a její rodiny ukazuje události, k nimž  v průběhu celého roku 1989 došlo. Maturitní ples, maturita, cesta s rodinou do západního Německa, poslední prázdniny, výběr povolání a společenský život pražské studentky jsou postaveny do kontrastu se záběry demonstrací, stávek, s ukázkami z dobového tisku, televizních zpráv a publicistických pořadů a také soukromých fotografií. Prostřednictvím úryvků filmových dokumentů se připomínají i události roku 1968,  padesátá léta i rok 1948. Film vrcholí sametovou revolucí  v  listopadu a prosinci 1989 a končí novoročním projevem Václava Havla 1. ledna 1990. Zajímavý scénář je podpořen výraznou moderní hudbou a nápaditým grafickým zpracováním filmu.

  Na filmovou projekci navazovala beseda s jednou z hlavních postav Listopadu ´89  ve Ždánicích, zakladatelem místního Občanského fóra a později dlouholetým starostou, panem Josefem Medřickým. Popsal nejen průběh událostí sametové revoluce ve Ždánicích,  přidal  i své osobní zážitky a pocity. Následovaly dotazy  žáků,  které náš host ochotně zodpověděl. V samotném závěru Mgr. Markus poděkoval panu Medřickému za milou návštěvu, jíž  nám připomněl období významných změn, které náš národ před 25 lety prožil.                                                                                                     

Mgr. Eva Freiwaldová

Nejnovější aktuality