Prezentace ke Dni Země

Nastal 17. květen a rovněž čas, kdy měli žáci představit své kreativní výstupy z materiálů, jež sesbírali v terénu během projektového Dne Země.

Pro řadu žáků byl tento úkol jistě nejtěžší částí, neboť museli vystoupit před svými spolužáky a učiteli a obhájit své výtvory.

Celou prezentaci zahájila 5. třída úžasnou interpretací písně Pod dubem, za dubem. Jejíž text si můžete alespoň přečíst:

Pod dubem, za bukem,

habry, javory, modříny,

hrachory, plicníky,

konvalinky, hloh.

Z toho nám nic není cizí,

díky projektu nezmizí.

Z paměti znám pojmy ty

dej se do toho i ty.

My řekneme lesní patra,

vybaví se natotata.

Stromy, keře, byliny,

zkoumali jsme hodiny.

Žížaly, čmeláci,

strakapoudi, kos, pavouci,

srnčí zvěř, ptačí zpěv

a páťákův řev.

Živočišná říše skrytá,

snažíme se býti zticha.

A zaslechnout pěnkavu,

práce máme nad hlavu.

O nemožné usilujem,

poznat, co jde, honem, honem.

A předat vám vcelku to,

co je v lese ukryto.

Následně žákům představili formou prezentace a ručních výrobků průběh sběru materiálů a seznam zástupců rostlinné a živočišné říše z jejich pozorovaného biotopu les.

6. ročník zahájil své představení prezentací o průběhu práce na biotopu rybník, kterou následně doplnili zajímavou interaktivní tabulí s informacemi o tom, jak dlouho se v přírodě rozkládají různé odpadky, obecenstvo mohlo tipovat, ale výsledky byly často více než překvapivé. Svůj výstup uzavřeli soutěžním kvízem, jehož otázky byly umístěny na šupinách zhotovené ryby.

Žáci 7. třídy nejdříve seznámili posluchače s jejich pozorovaným biotopem louka, kterou zkoumali na území obhospodařovaném Valentovými, kde chovají i ovce. Uvedli seznam nejběžnějších živočichů i rostlin a samozřejmě i informace o samotném chovu ovcí. Kulisu jim tvořily tematicky zaměřené ruční výrobky. Celý výstup zpestřili zajímavou soutěží s vybranými zástupci všech tříd, kteří hádali, k čemu by mohly sloužit předměty zapůjčené z farmy.

Zástupci 8. tříd zpracovávali biotopy lidských sídel. Svou práci pojali zajímavým způsobem. Při prezentaci nás seznámili s různými architektonickými rozdíly doby současné a minulé. Dále také s postupnou modernizací našeho města, např. v podobě elektrifikace a rozhlasu. Chybět samozřejmě nemohli ani pozorovaní živočichové a rostliny, včetně tvořivých výrobků, jako je frotáž listů. Posluchače pobavili a poučili také „ovocným kvízem“ a soutěží o nejroztomilejšího domácího mazlíčka.

Závěr patřil žákům 9. třídy, kteří představili svůj pozorovaný biotop pole. Zaměřili se především na studium chemického složení a vlastností půd našich polí v okolí Ždánic. Seznámili nás rovněž s nejčastějšími půdními druhy. Zajímavou vložkou celého představení bylo krátké video o průběhu celého jejich Dne Země, které zpracovali sami žáci. Svůj výstup doplnili ochutnávkou humusu.

Závěrem bych rád poděkoval všem žákům a jejich učitelům, kteří věnovali nemálo času celému projektu, který věřím, že v každém zanechal alespoň malou myšlenku o významu ochrany naší planety.

Mgr. Petr Markus

Nejnovější aktuality