PREVENTIVNÍ PROGRAM

Ve čtvrtek 2. února nás navštívily milé paní z agentury Krok v Kyjově.

Absolvovali jsme preventivní program zaměřený na vztahy v naší třídě, komunikaci a spolupráci. Cílem tohoto setkání bylo minimalizovat rizika spojená s nevhodným chováním a podněcovat ke změně zaběhnutých vzorců negativního chování a jednání, posilovat pozitivní vztahy a rozvíjet osobnost.

Nejnovější aktuality