Premiéra ve školních lavicích

Na ni se těšilo 21 prvňáčků spolu se svými rodiči.

I přestože první školní den proběhl kvůli koronavirovým opatřením trochu odlišně než v předchozích letech, neztratil snad na své vážnosti. Ve třídě své nové žáčky přivítala paní učitelka Michaela Slivková spolu s panem ředitelem Františkem Markusem, pozdravit je přišel i pan starosta MUDr. Vladimír Okáč, který dětem předal dárkovou tašku. Dárky ze školy a od vychovatelek školní družiny měly děti připravené na lavici a určitě jim tento den zpříjemnily.  Děti byly všem přítomným představeny, splnily si i svůj první úkol a spolu s rodiči odcházely po desáté hodině domů. Tento slavnostní den uvedl děti do světa školáků. Všem prvňáčkům i ostatním žákům školy přeji úspěšný, bezproblémový a ve zdraví prožitý školní rok 2020/ 2021.

Lenka Kopřivová

Nejnovější aktuality