Pravěk ve 4. třídě

V hodinách předmětu Člověk a jeho svět se učíme o pravěku.

Toto učivo nás velmi baví a při práci ve skupinách jsme vytvořili různé výrobky a 4 krásné virtuální nástěnky.

Nejnovější aktuality