Poznáváme školu a učíme se základním pravidlům chování ve škole

V průběhu tohoto týdne jsme se byli podívat, jak se učí naši spolužáci z 2., 3. a 4. třídy. Viděli jsme, kolik toho už umí a něco jsme se od nich přiučili.

Ve druhých třídách právě probírali dopravní prostředky, ve třetí třídě žáci pracovali s mapou České republiky a ve čtvrté třídě jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí o planetách naší sluneční soustavy. Ve všech třídách se nám moc líbilo a už se těšíme, až se také naučíme číst, psát a počítat. Další zastávka byla v ředitelně, kde nás pan ředitel František Markus a paní zástupkyně Lenka Kopřivová seznámili s náplní jejich práce. Nevynechali jsme ani sborovnu na 2. stupni a kancelář paní ekonomky Blanky Gavendové. V hodinách prvouky jsme se seznámili s pravidly slušného chování ve škole a svým podpisem jsme stvrdili, že je budeme dodržovat. Zkusili jsme si vytvořit z klubíčka vlny jednu velkou pavučinu, na které jsme si ukázali, že každý z nás je pro třídní kolektiv důležitý a bez něj by se vlákna pavučiny poničila. Ve výtvarné výchově si každý žák otiskl svou dlaň na plakát Strom naší třídy a zároveň namaloval pravidlo, které je důležité ve škole dodržovat a prezentoval ho před třídou.

Nejnovější aktuality