Polonéza žáků na Společenském plese

Společenský ples zahájil starosta města MUDr. Vladimír Okáč a následně uvedl žáky školy k zatančení polonézy. Sál zaplnilo 16 párů krásných malých slečen se svými tanečníky. Letos se nám představili žáci druhé a třetí třídy pod vedením paní učitelky Mgr. Dany Horňákové a Mgr. Pavlíny Netopilové.

Společenský ples zahájil starosta města MUDr. Vladimír Okáč a následně uvedl žáky školy k zatančení polonézy. Sál zaplnilo 16 párů krásných malých slečen se svými tanečníky. Letos se nám představili žáci druhé a třetí třídy pod vedením paní učitelky Mgr. Dany Horňákové a Mgr. Pavlíny Netopilové.
Za tónů pohádkové hudby nastoupily děti na parket sálu, poté bezchybně zatančily skladbu, za kterou byly odměněny velkým potleskem. Na tvářích svých rodičů i ostatních účastníků plesu děti vykouzlily úsměv, spokojenost i slzy dojetí. Pak už ples pokračoval v tradičním duchu a bez rozdílu věku si ho všichni příjemně užili.
Touto cestou bych ráda poděkovala žákům za jejich píli a snahu, vyučujícím za ochotu a trpělivost s dětmi při nácviku polonézy. Poděkování patří také rodičům za pořízení společenských oděvů pro děti a také všem, kteří přispěli věcnými dary do tomboly. Výtěžek tomboly ve výši 20 150 Kč byl věnován do SRPŠ na mimoškolní aktivity žáků.


Lenka Kopřivová

Nejnovější aktuality