PERNÍKOVÁ CHALOUPKA

Listopadem žáky provedla pohádka Perníková chaloupka.

Za píli, aktivitu, plnění zadaných úkolů a dodržování společných pravidel dostávali žáci perníčky, které si pak také vybarvovali na své perníkové střeše. Vyslechli si pohádku v několika variantách od různých autorů. Vyráběli různými výtvarnými technikami ježibaby. Pohádka se objevovala i v matematice a prvouce. Na závěr byli všichni odměněni malou sladkostí. Ti nejpilnější dostali i něco zajímavějšího.

Nejnovější aktuality