PASOVÁNÍ NA ŠKOLÁKY

Na pondělí 26. června se nejvíce těšily děti z přípravné třídy.

Nastal jejich slavnostní den, kdy byly z předškoláků pasovány mezi školáky. Na památku si odnesly krásné šerpy a knížku. Dvanáct předškoláků i jejich rodiče přišel pozdravit ředitel školy Mgr. František Markus a paní starostka Ing. Kateřina Klapková. Budoucí školáci pak tento slavnostní úvod zakončili složením slibu předškoláka. Poté následovala diskotéka a plnění aktivit na 12 stanovištích. Při všem pomáhaly malým školákům nejstarší žákyně školy. K pěkně prožitému dopoledni přispělo i krásné slunečné počasí.

Poděkování patří paní učitelce Magdaleně Staňkové, která s našimi předškoláky trávila školní rok plný her, učení, poznávání, vyrábění, ale hlavně osobních pokroků dětí. Poděkování jí také patří za pečlivě připravený slavnostní den.

L. Kopřivová

Nejnovější aktuality