Pasování na čtenáře

V pátek 10.6. proběhlo v místní knihovně za přítomnosti pana ředitele a pana starosty pasování letošních prvňáčků na čtenáře.

Po úspěšném zvládnutí čtenářských zkoušek děti složily čtenářský slib a dále pak byly rytířem pasovány na čtenáře. Rovněž obdržely pamětní list, knihu a drobné dárky. Pan starosta navíc vybral 3 nejlepší čtenáře, kteří dostali pěknou odměnu.
Děkujeme paní knihovnici Anetě Valihrachové za krásně připravené pasování pro naše prvňáčky.

Nejnovější aktuality