Opět zasedli do školních lavic

V pondělí 3. září jsme po dvouměsíčních prázdninách zahájili slavnostním shromážděním na KD nový školní rok 2018 / 2019 .

Všichni pozvaní hosté – ředitel školy, Mgr. František Markus, starosta města, MUDr. Vladimír Okáč, ředitel ZUŠ, Mgr. Miroslav Procházka a paní Naděžda Baldíková  pozdravili žáky naší školy, pedagogy  i přítomné rodiče.  Všem žákům hosté  popřáli  mnoho  trpělivosti, úspěchů a pěkných známek.  Poprvé zazněla jména  21  prvňáčků, které si převzala na starost paní učitelka Věra Maříková. Děvčata z 9. ročníku předala nejmladším žákům kytku, hosté pak tašku dárků, které věnovalo Město Ždánice, MZŠ Ždánice a paní vychovatelky ze školní družiny.  Po úvodním shromáždění se  žáci spolu se svými třídními učiteli odebrali do tříd, kde ještě doladili všechny potřebné organizační náležitosti. Školní rok už běží naplno a já přeji všem žákům, učitelům, provozním zaměstnancům, ale také rodičům, ať je tento rok pro všechny rokem pohodovým a bezproblémovým.

Lenka Kopřivová

Nejnovější aktuality