NÁVŠTĚVA MĚŠŤANSKÉ ŠKOLY

V hodinách prvouky jsme se dobře seznámili s budovou naší školy a kmenovou třídou.

Následovala návštěva měšťanské školy. Byli jsme se podívat, kde je na vedlejší budově např. knihovna, sborovna nebo ředitelna.
Pan ředitel i učitelé ve sborovně nás velmi mile přivítali a my jsme pak pokračovali v prohlídce dalších místností.
Viděli jsme klasickou třídu, učebnu hudební výchovy, počítačovou učebnu, kuchyňku nebo i místnost, kde se dříve vyučovaly dílny.

Nejnovější aktuality