NÁVŠTĚVA ŽÁKŮ ŠKOLNÍHO PARLAMENTU MZŠ U PANÍ STAROSTKY

Školní parlament (žákovská samospráva) je skupina volených zástupců jednotlivých tříd, kteří se během pravidelných schůzek s vedením školy mohou spolupodílet na organizaci školy.

Jejich úkolem je přenášet z třídních kolektivů nápady a inovace týkající se chodu školy. Na schůzkách předkládají tito žáci návrhy na nejrůznější akce a projekty s cílem vylepšit, oživit a zpestřit život ve škole. Na podzim školní parlament zorganizoval sběr starého papíru, v prosinci uspořádal pro žáky 2. stupně turnaj ve vybíjené a nyní pořádá sběr víček od plastových lahví.
O tom, že nejen dospělí, ale i děti mohou přispět svými nápady k rozvoji města, je přesvědčena i paní starostka. Proto také pozvala členy školního parlamentu dne 21. února na schůzku do ždánické radnice.
Během hodinové diskuse mezi žáky na jedné straně a paní starostkou s panem tajemníkem na straně druhé padlo několik zajímavých návrhů, které mohou obohatit kulturní a sportovní život ve městě. Schůzka však byla podnětná i pro děti. Dověděly se zajímavé informace o připravovaných akcích ve Ždánicích a zjistily, že řízení města není tak jednoduché, jak si někdy všichni představujeme.
Na závěr se všichni shodli, že tato schůzka určitě nebyla poslední a spolupráce Města Ždánice a školního parlamentu bude pokračovat. Svědčí o tom slib paní starostce, že žáci školy pomohou s velikonoční výzdobou města a že se naše škola zapojí do akce Ukliďme Česko.

Schůzka potvrdila, že děti může společnost brát jako plnohodnotné partnery, kteří mohou svými nápady přispět nejen k rozvoji školy, ale i města. Vždyť jednou to budou možná právě tyto děti, které budou mít budoucnost Ždánic ve svých rukou.
Mgr. Bohumila Halačková

Nejnovější aktuality