NÁVŠTĚVA MUZEA

V úterý 7. 11. jsme se v rámci učiva prvouky na téma Lidé a čas vypravili do Vrbasova muzea ve Ždánicích, abychom se dozvěděli o způsobu života našich předků.

Děkujeme paní Monice Jandorové za pěkné povídání a za možnost si prohlédnout všechny předměty z minulosti.

Nejnovější aktuality