Návštěva knihovny

Koncem měsíce října jsme se spolu se Zetíkem vydali na návštěvu Městské knihovny ve Ždánicích. Paní Marie Wolfová nás seznámila s tím, jak se správně zachází s knihou, dozvěděli jsme se, jak jsou knihy v knihovně seřazeny a také jsme se seznámili s pojmy spisovatel a ilustrátor.

Podívali jsme se na krátkou pohádku o kocourku Mikešovi od Josefa Lady a vypůjčili jsme si společně do třídy knihu pohádek. Děkujeme paní Wolfové za pěkné povídání.  Ve výtvarné výchově jsme si vyrobili krásné indiánské čelenky a namalovali jsme deštivé počasí.

Nejnovější aktuality