Návštěva knihovny

V pátek dne 26. října 2018 jsme v rámci hodin českého jazyka čtení navštívili místní knihovnu.

Od 2. ročníku jsme pilní čtenáři, a tak byl pro nás v knihovně nachystán program: Průřez dětskou literaturou pro 4. ročník. Dozvěděli jsme se, která literatura je pro nás nejvhodnější, pro chlapce nebo dívky. Plnili jsme ve dvojicích literární úkoly, které si pro nás paní knihovnice nachystala. V knihovně se nám velmi líbilo a naše třída je již zapojena do soutěže: Kamarádi knihovny, která probíhá celý školní rok.

Nejnovější aktuality