Návštěva knihovny

Měsíc březen je označován jako měsíc čtenářů.

Z tohoto důvodu jsme se vydali do knihovny i my, žáci 2. třídy. Děkujeme slečně Anetě Valihrachové za krásné povídání o knihách Ondřeje Sekory. Děti si zde také mohly zapůjčit knihy k domácí četbě, prohlédnout časopisy či vybarvit obrázek. Jako odměnu za pozorné naslouchání si odnesly záložku do knihy.

Nejnovější aktuality