Návštěva knihovny

I my čtvrťáci jsme se vypravili do knihovny, abychom věděli, kterou knihu si můžeme vypůjčit a přečíst.

Téma besedy totiž bylo: Co si můžeš přečíst jako čtvrťák. Letos bychom si měli zapsat do našich čtenářských deníků každé pololetí 3 přečtené knihy. Takže děti, hurá do čtení!
Lichožrouti, tak se jmenuje kniha, kterou právě čteme ve škole jako společnou četbu a právě o této knize a jejím autorovi, Pavlu Šrutovi, nám paní knihovnice Zdena Chovancová také vyprávěla. Děkujeme jí tímto za skvělý výklad a doplňovačku!

Nejnovější aktuality