Návštěva kina

Ve čtvrtek dne 18. října 2018 se skoro celá naše třída zúčastnila odpoledního filmového představení s názvem "Pračlověk", které se konalo v Kyjově.

Animovaný příběh o fotbalu a radosti ze hry nás všechny pobavil! Těšíme se již na každoroční Mikulášský turnaj v kopané dětí 1. stupně, na který pilně trénujeme.

Třídní učitelka a děti 4. ročníku.

Nejnovější aktuality