NÁVŠTĚVA HASIČSKÉ ZBROJNICE

Ve středu 15.2. jsme se vydali na besedu s hasiči do naší hasičské zbrojnice.

Děti si zde mohly vyzkoušet hasičské helmy a oblečení, masáž srdce na figuríně a také si mohly prohlédnout i hasičská auta. Velmi zajímavé povídání o práci našich hasičů se dětem moc líbilo a tímto děkujeme panu Rostislavu Schöfrovi za ochotu a vstřícnost pro nás tuto besedu uspořádat.

Nejnovější aktuality