Návštěva a prohlídka prostor měšťanské školy.

Další exkurzi, kterou jsme podnikli, byla návštěva a prohlídka prostor měšťanské školy. Navštívili jsme ředitelnu, kde nás mile přivítala paní zástupkyně Lenka Kopřivová. Ukázali jsme si dále sborovnu, gymnastický sál a také jsme nahlédli do kuchyňky, dílen a počítačové učebny.

Další exkurzi, kterou jsme podnikli, byla návštěva a prohlídka prostor měšťanské školy.
Navštívili jsme ředitelnu, kde nás mile přivítala paní zástupkyně Lenka Kopřivová. Ukázali jsme si dále sborovnu, gymnastický sál a také jsme nahlédli do kuchyňky, dílen a počítačové učebny.

V rámci učiva prvouky jsme poznávali naši školu a její prostory. Paní učitelka nám vše ukázala. Už víme, kde se nachází sborovna, kabinety a třídy vyšších ročníků. Navštívili jsme druhou a čtvrtou třídu přímo ve vyučování.Paní učitelky nás pěkně přivítaly a zazpívali jsme si společně i písničku.

A zde se Vám představuje letošní 1. třída.
Do první třídy nastoupilo celkem 23 dětí – 12 chlapců a 11 děvčat.
Je zde pro ně všechno nové a jsou plni očekávání.

Nejnovější aktuality