Návrat do školních lavic

4. září se opět po dvouměsíčních prázdninách setkali žáci a jejich pedagogové na školním hřišti.

Pro mladší školáky zde byla připravena stanoviště, kde se v každé aktivitě děti ocitly v říši zvířat. V půl deváté začalo krátkým pěveckým vystoupením slavnostní zahájení nového školního roku. Ve svém úvodním slovu přivítal pan ředitel František Markus nejen žáky prvních tříd a jejich rodiče, ale i ostatní školou povinné. Další hosté, starostka města, paní Ing. Kateřina Klapková a pan ředitel ZUŠ, Mgr. Miroslav Procházka, ve svých uvítacích projevech popřáli žákům pohodový školní rok plný učení a objevování. Poté už bylo postupně představeno 15 žáků 1.A se svou paní učitelkou Zdenkou Neradovou a 16 dětí z 1. B a jejich třídní učitelka Pavlína Netopilová. Hosté nejmladším žákům předali dárkovou tašku, nejstarší žáci předali kytičku a odvedli naše prvňáčky do budovy školy. Slavnostní den se vydařil i díky příznivému počasí. Poděkování patří paní starostce za dárek pro prvňáky a také všem, kteří se podíleli na přípravě prvního školního dne.
L. Kopřivová

Nejnovější aktuality