Naši žáci na společenském plese

Sobota 20. ledna, dlouho očekávaný večer nejen pro naše žáky, ale i pro všechny příznivce plesů. Konal se Společenský ples Města Ždánic, Masarykovy základní školy a Mikroregionu Ždánicko.

Tradičně zahájili ples naši nejstarší žáci. Za tónů Polonézy z opery Rusalka od Antonína Dvořáka napochodovalo do sálu 16 párů z 8. a 9. ročníku, aby předvedli své pracně nabyté pohybové a taneční schopnosti. Za zdařilé vystoupení patří velké poděkování paní učitelce Lence Procházkové a paní učitelce Dagmar Selucké, které po celé tři měsíce žáky pečlivě na polonézu připravovaly. Dík patří samozřejmě i samotným tanečníkům za ochotu a vstřícnost při nacvičování, rodičům žáků za podporu při pořízení společenského oděvu.  Závěrem je potřeba poděkovat všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na organizaci akce, dále všem sponzorům, firmám i rodičům, kteří do tomboly přispěli hodnotnými cenami. Výtěžek z tomboly putuje do pokladny SRPŠ a bude využit k financování mimoškolních aktivit žáků.

Lenka Kopřivová

Nejnovější aktuality