Naše divadlo

V pátek 7.2. jsme do naší třídy pozvali děti z ostatních tříd, abychom jim zahráli naše divadelní představení, které jsme v rámci předmětu Literárně dramatická výchova vymysleli a nacvičili s paní učitelkou Dagmar Seluckou.

První vystoupení se jmenovalo Ostrov, druhé S čerty nejsou žerty a poslední vystoupení mělo název Letíme na výlet. Ke všem vystoupením jsme si vyrobili kulisy a podle slov našich kamarádů se nám i herecky velmi vydařila.

Nejnovější aktuality