Mezinárodní den dětí

Dne 1. 6. 2018 je Mezinárodní den dětí, to jistě všichni moc dobře víme a samozřejmě to vědí i učitelé MZŠ Ždánice, a proto se každým rokem snažíme žákům naší školy tento významný den nějakým způsobem zpříjemnit. Letos padl los na atraktivní, a přesto běžné odvětví, a to je KYNOLOGIE (věda o psech).

 Myslíme si, že je mnoho důvodů, proč by o tomto tématu měli žáci míti aspoň nepatrný přehled. Určitě na prvním místě je vlastní bezpečnost při setkání s ne vždy hodnými čtyřnohými přáteli člověka, ke kterému může dojít velmi často i během každodenního života. Na druhé místo lze jistě zařadit i to, že PES je nejčastějším domácím mazlíčkem a společníkem v životě člověka.  Jelikož jeden náš pan učitel je také milovníkem psů a členem Kynologického klubu v Pozořicích, tak navázání kontaktu pro nás bylo snadnější. Oslovili jsme vedení klubu v čele se zkušeným kynologem, panem Liborem Helleportem, zda by byli ochotni předvést krátkou ukázku kynologického výcviku v naší škole. Jen v kostce o panu Helleportovi – je to člověk, který ví o psí duši téměř vše, i když tvrdí, a to je správné, že se člověk učí celý život. Má zkušenosti jak s domácí, tak i mezinárodní kynologií, je výborným figurantem a výcvikářem.  Má úspěchy se čtyřnohými přáteli i ve vrcholovém kynologickém sportu.  K naší velké radosti z jejich úst zaznělo ano a všichni jsme se mohli již začít těšit na zajímavý den v naší škole. Ukázka byla rozdělena na dva bloky, a to pro první stupeň a po krátké přestávce i pro naše “větší děti“, které navštěvují druhý stupeň. Program byl hodně obdobný a vyskytly se nepatrné rozdíly, které byly způsobeny únavou pejsků ze slunného počasí nebo položenými dotazy samotných žáků. Po představení kynologického klubu a přivítání všech hostů, „i těch psích J“, panem ředitelem jsme se mohli vydat vstříc novým informacím a zážitkům. Vlastní ukázka byla rozdělena do tří částí – první část se skládala ze socializace a poslušnosti pejsků. Na socializaci spoustu majitelů zapomíná a neklade na ni patřičnou váhu. Samotná socializace je ale alfou a omegou chování daného psa v různých prostředích a za rozdílných podmínek. Předvádění pejsci se nenapadali, byli kontaktní a bylo vidět, že jsou dobře adaptovaní na různé podněty (hluk, jiní pejsci, lidé). Záměrně nepíšeme výborně, protože pes je živý tvor a má svoji hlavu, do které mu nevidíme. Samotná poslušnost jako je „Sedni.“ „Lehni.“ „Zůstaň.“  „Štěkej.“ „Ke mně.“ Pro pejsky, které jsme viděli, to nebyl téměř žádný problém. Provedení se lišilo jen nepatrně a mohlo to být způsobeno například stářím psa nebo plemenem. Trošku jsme opomněli zmínit, kolik a jaká plemena se nám ve škole předváděla. Škála byla velice pestrá, ať to bylo malé plemeno shiba – inu nebo naprostý opak tohoto plemene, a to jedno z největších plemen pestré kynologické škály. Jistě tušíte, že se jednalo o německou dogu. U tohoto plemene, které je nazýváno Apolem mezi psy, nás zaujalo moto „ Doga má krásu bez ješitnosti, sílu bez krutosti a lidské vlastnosti bez lidských chyb.“(Lord Byron). Dále jsme viděli i  pracovní plemena: německý ovčák , dobrman, flanderský bouvier a nebo fešák mezi psy, pudl královský harlekýn. Nejposlušnější byla a nejvíce ukázek nám předvedla dvouletá Roxana – plemeno malinois.  V druhé půlhodině semináře se jednotliví pejskové snažili individuálně předvést, co dokáži,  a to v obranách. V této činnosti je hlavním podnětem rukáv, nebo jakákoliv pomůcka, kterou se snaží figurant namotivovat pejska k tomu, aby se zakousnul a byl i v této fázi ovladatelný a reagoval na povel.  Žáci i učitelé si mohli vyzkoušet, jakou sílu dokáží v zákusu pejsci vyvinout a jak velká je tahová síla pejska. Dobrovolníci se mohli s pejsky přetahovat o jejich odměnu, do které pejsek provedl zákus, vše samozřejmě pod profesionálním dohledem. Nakonec nechyběla i ukázka zákusu na ringo oblek, kde se pejsek může zakousnout kamkoliv do člověka za účelem jeho paralyzování. Trošku nás zamrzel názor většiny žáků, který padl na dotaz, co by ještě chtěli vidět. Jednoznačně zaznělo, že agresivní chování psů. Tenhle pohled byl ihned vyvrácen teoreticky a vzápětí i prakticky jako špatný a sami žáci při řízeném rozhovoru uznali, že je lepší mít pejska hodného, vycvičeného a poslušného.  Jelikož jsme ve škole, tak se vždy něčemu chceme naučit a i tento den tomu nebylo jinak. Po tomto semináři žáci obdrželi krátký test týkající se kynologie, který shrnul nejdůležitější poznatky. Jednotlivé třidy si ho vyhodnotily se svými třídními učiteli.  Na závěr určitě patří poděkování pejskům, psovodům a hlavně panu Helleportovi za krásné provedení touto problematikou a doufáme, že získané informace s krásnými ukázkami zůstanou v naší paměti co nejdéle. Pes je přítel člověka, a když soužití funguje, je vše harmonické, a vztah je tak naplněn krásnými společnými zážitky pro všechny zúčastněné.

Mgr. Radek Neužil

Nejnovější aktuality