Memento- preventivní protidrogový program

Úkolem školy je nejen žáky vzdělávat a vychovávat, ale také předcházet sociálně patologickým jevům. Proto má každá škola vytvořen svůj vlastní preventivní program, který je součástí školního vzdělávacího programu a vychází z rámcového vzdělávacího programu. Jednou z oblastí, které je třeba v současné době věnovat pozornost, je protidrogová prevence. Zneužívání návykových látek se stalo celospolečenským problémem, a proto jsme do naší školy na čtvrtek 16. dubna 2015 pozvali uměleckou agenturu Rajcha s dramatizací románu Memento od Radka Johna.

Úkolem školy je nejen žáky vzdělávat a vychovávat, ale také předcházet sociálně patologickým jevům. Proto má každá škola vytvořen svůj vlastní preventivní program, který je součástí školního vzdělávacího programu a vychází z rámcového vzdělávacího programu. Jednou z oblastí, které je třeba v současné době věnovat pozornost, je protidrogová prevence. Zneužívání návykových látek se stalo celospolečenským problémem, a proto jsme do naší školy na čtvrtek 16. dubna 2015 pozvali uměleckou agenturu Rajcha s dramatizací románu Memento od Radka Johna.
Memento, bestseller 80. let minulého století, vychází ze skutečného příběhu šestnáctiletého Michala Otavy, který se nechá partou stáhnout k užívání drog. S hlavním hrdinou jsme poznali všechna stádia drogové závislosti – od počátků, kdy Michal s drogami jen experimentoval a myslel si, že má vše pod kontrolou, až po období těžké závislosti, ze které není cesty zpět. Prošli jsme s ním různými prostředími, kam se kvůli drogám dostal-záchytka, nemocnice, vězení, a sledovali jsme s napětím všechny jeho marné pokusy vymanit se z vlivu drog. Snad každý doufal, že vše dobře dopadne, že to Michal zvládne. Bohužel nezvládl, skončil v léčebně dlouhodobě nemocných odkázán na pomoc druhých. Sám nebyl schopen mluvit, jíst, myslet.
Představení vyznělo jako skutečné memento- varování pro všechny, kteří působení různých omamných látek podceňují a zlehčují.

Mgr. Bohumila Halačková, metodik prevence MZŠ

Nejnovější aktuality