MATEMATICKÝ KLOKAN

V pátek 22. 3. jsme se zapojili do soutěže Matematický klokan.

Naše třída řešila úkoly v kategorii Cvrček. Žáci dostali soubor testových úloh a ve stanoveném čase vybírali jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy byly seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti, za správnou odpověď získal soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se mu jeden bod strhl. Aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků, dostali do vínku takový počet bodů, kolik bylo v dané kategorii úloh. Nejúspěšnějšími řešiteli naší třídy byli tito žáci: Alžběta Müllerová, Vojtěch Čechal, Linda Chovancová a Lucie Schöfrová. Všem gratuluji a přeji hodně dalších úspěchů.

Nejnovější aktuality